Baumer 堡盟 HOG 10 DN 2500 TTL LR 17K KLK-AX 增量式编码器
货品来源:品牌及授权代理商提供 | 售后服务:买道传感网承担集货、验货、售后服务
买道传感网
商品详情
资料查看
相关视频
Baumer 堡盟 HOG 10 DN 2500 TTL LR 17K KLK-AX 增量式编码器
增量式编码器
型号 HOG 10 DN 2500 TTL LR 17K KLK-AX
品牌 Baumer 堡盟
接口类型 线驱动/TTL
分辨率(单圈脉冲数) 2500
名称 类型 操作
HOG 10.pdf pdf 点击预览
名称 操作